Novinky

Výberové konanie - sociálny pedagóg

11.02.2020 16:55
Občianske združenie Tobiáš, Solivarská 60, 080 05 Prešov vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto sociálny pedagóg Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.02.2020 o 09.00 hod. v priestoroch Občianskeho združenia Tobiáš, Solivarská 60, 080 05 Prešov. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu...

Výberové konanie

18.06.2019 11:56
Občianske združenie Tobiáš so sídlom Solivarská 60, 080 05 Prešov zverejňuje voľné pracovné miesto na pozíciu: Riaditeľ/ka Súkromnej materskej školy Tobiáš Pre viac info kliknite: Oznam o VK.docx (16844) Prihlášky je potrebné doručiť do 2. júla 2019 v zalepenej obálke s označením: „Neotvárať...

Výberové konanie

26.04.2018 22:57
Občianske združenie Tobiáš so sídlom Solivarská 60, 080 05 Prešov zverejňuje voľné pracovné miesta na pozície: Manažér pre monitorovanie Manažér komunikácie a informovania Člen hlavnej odbornej skupiny Expert - metodológ Asistent projektového manažéra/ administratívny zamestnanec Právnik v rámci...

Výberové konanie

09.02.2018 08:55
Poskytovateľ KC Občianske združenie Tobiáš, Solivarská 60, 080 05 Prešov vyhlasuje výberové konanie na 1. jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra; 2. jedno pracovné miesto pracovníka komunitného centra; Výberové konanie sa uskutoční dňa 22.02.2018 o 9.00 hod....

Zverejnenie zmluvy č. 2017_MPC_ŠOV_MŠ_036

22.02.2017 10:52
Identifikácia zmluvy: Typ: Zmluva Rezort: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Objednávateľ: Súkromná materská škola Tobiáš Solivarská 60, 080 05 Prešov IČO: 37878069 Dodávateľ: Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova...

Logo

19.11.2015 13:28

Webová prezentácia bola spustená

02.10.2013 12:20
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte, aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne...

Vitajte na našom webe

SMŠ TOBIÁŠ je  súkromnou materskou školou s celodennou prevádzkou a vyučovacím jazykom slovenským. Materská škola zabezpečuje  výchovu  a vzdelávanie  prostredníctvom  Školského  vzdelávacieho  programu „Hravo za poznaním“.   Zriaďovateľom  materskej  školy  je  OZ TOBIÁŠ.

 

V šk. roku 2016/2017 je materská škola zapojená do Integračného a vzdelávacieho programu "Medvedík Nivea".

 

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Novinky

Výberové konanie - sociálny pedagóg

11.02.2020 16:55
Občianske združenie Tobiáš, Solivarská 60, 080 05 Prešov vyhlasuje výberové konanie na jedno...

Výberové konanie

18.06.2019 11:56
Občianske združenie Tobiáš so sídlom Solivarská 60, 080 05 Prešov zverejňuje voľné pracovné miesto...

Výberové konanie

26.04.2018 22:57
Občianske združenie Tobiáš so sídlom Solivarská 60, 080 05 Prešov zverejňuje voľné pracovné miesta...

Výberové konanie

09.02.2018 08:55
Poskytovateľ KC Občianske združenie Tobiáš, Solivarská 60, 080 05 Prešov vyhlasuje výberové konanie...

Zverejnenie zmluvy č. 2017_MPC_ŠOV_MŠ_036

22.02.2017 10:52
Identifikácia zmluvy: Typ: Zmluva Rezort: Ministerstvo školstva, vedy,...

Logo

19.11.2015 13:28

Webová prezentácia bola spustená

02.10.2013 12:20
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú...